2009.a.lugu

*Olin kevadel Packariga Turismimessil.Külalisi olevat olnud 30000 ringis,aga MASU tõttu polnud sest ostetud reklaamist mingit kasu muuseumile-kahjuks.

*Juunis sõitsime abikaasa Anuga Packard Super 8-l Helsingisse,kus toimus SAHK- 50 juubelisõit.Seekord naine ära ei kadunud,hoopis Packard suikus unele!.Peale Olümpiastaadioni starti jäi ta enne parlamenti seisma-ja kaikki poikki.... Lükkasime siis ta kõnniteele,panin võtmed & teki hakkama,tegin bensiini tee puhtaks(arvasin,et rooste),aga ei miskit.Klubi president Simo kutsus meid oma autosse ja lubas järgmisel päeval aidata P laeva vedada...aga kuna olin 150 seas ainus välismaalt ja 1x suure tõllaga,siis ei luband uhkus alla anda.Neegrid said seal palju nalja....Siis kutsuti abi ja Veijol kulus vaid mõni minut,et bensiini eklektriline lisapump lahti võtta,kontaktid puhtaks teha –ja OLIGI asi ants! Sõitsin seejärel pika Soome ralli ning ei mingit probleemi. Ka Laidoneri sõidul ei vedand Stalini&Pätsi lemmiksõiduk mind enam alt.

*Mati Laos tegi minu Virtsu muuseumi eksponaatidest tunnise video .Alul oli ca.20 sek . jutuplaan,kuid mina sain ka midagi sellega,et rääkisin veidi pikemalt.

*Tegin oma muuseumi juures olevasse kalurite eksühikasse MAAILMA ESIMESE MISSIMEISTRI TOA.Selles on kõigi minu „synnitatud“ Eesti iluduskuningannade portreed,missitroon&missimeistri tool.Sain valmis ka Miss Estonia 1988-2009 albumi .Valisime ETV saates Paar ka EME 2009-ks miss Diana Arno. Pöördusin mais kohtu poole oma õiguste kaitseks.Kanal2 kasutas minu Miss Estonia kaubamärki&minu autoriloomingut oma 9.09.2007 Tv-saates Missid.Kahjuks jääb rikkamale ka siis õigus,kui hagejal on siilile selgelt õigus-kahju.

*Valeri Kirss müüb Miss Estonia jt kolm kaubamärki!
24.10.2009.a.


Valeri Kirss (Mati Hiis)

Eesti missi-issiks tituleeritud Valeri Kirss on müüki pannud Eesti Miss Estonia, Miss Tallinn, Mister Estonia ja Estman&Topmodel kaubamärgid.

Kuulutuses seisab, et kaubamärkide omanik on kodanik Kirss ning lisaks kaubamärkidele on müügis ka www.missestonia.ee aadressil asuv koduleht. Kaubamärkide hind on kokkuleppeline.Soov on saada oma 22.a. töö eest ka tasu.
Kirss alustas Miss Estonia korraldamist 1988. aastal, kui missiks sai valitud Heli Mets. 2009.a. krooniti EME09-ks miss Diana Arno ETV saates "Paar" .Kokku on Kirsi poolt korraldatud 22 Eesti iluduskuninganna valimine.
Info: vkirss@missestonia.ee

 

*Parandasin oma ideed-Vabakodanike statuuti,mille vigadega variant sai esmakordselt valmis 1997.a. ning mis on kirjas ka Tegija Loo 1997 tekstis.Lisas on parandatud tekst.See on minu kui vabakodaniku ettepanek kõigile proovimiseks.Ega muidu elu ei parane,kui me kõik ühisele asjale õlga alla ei pane.....


Vabakodanike loozi statuut

*Peaeesmärk:

Kaasata vabameelselt mõtlevaid mehi & naisi lokaalsete ja globaalsete probleemide arutamiseks ning võimalike lahenduste võimendamiseks meie ühiskonnas.

*Tegevusvaldkonnad:

Looz tähistab huviliste asukohta(aadressi).Ta ei ole juriidiline,majanduslik ega poliitiline ühendus ning ei peaks nende valdkondadega ka otseselt Loozi raames tegelema. Looz ei ole vennaskond,usulahk ega poliitilis-ideoloogiline kodanike ühendus.Tegevusalad valitakse koos.Soovitatavalt sobiks noorte kasvatus, vanurite kaitse,inimeste elu-olu sh. tootmise,tarbimise,bürokraatia ja looduskeskkonna ning meedia probleemid.

*Tegevusmoodused:

Probleemide uurimine,selgitus ja kasvatustöö,heategevusprojektide harrastamine ning seisukohavõtud meedias.

*Loozi mängureeglid&rituaalid:

Need töötab välja iga Looz ise vastavalt oma arusaamadele ja võimalustele kuid nii,et liikmekssaamine innustaks kandidaati mõtlema elu põhiväärtustele ning teisi arvestava inimväärse elustiili elluviimisele.Põhiline on ühiselt heaks kiidetud otsuste aus omaksvõtt oma seltskonna elu-olu parandamisel .Edu tagab seatud eesmärkide elluviimine eelnevalt kokkulepitud reeglite raames.

*Loozi liikmeks astumine&väljaarvamine:

Loozi võib moodustada iga maja,tänava ,linna,töökoha,seltskonna, huvikaaslaste täiskasvanud kodanike vähemalt kolmeliikmeline grupp.Vabatahtlikult kehtestatakse ka asutajate seas aastane katseaeg.Teised kandidaadid kas kutsutakse või soovitatakse vähemalt kahe liikme poolt. Liikmemaks pole soovitatav kui vastupidist ei otsustata.Tegevuseks vajamineva kulu tasuvad liikmed vastavalt igakordsele ühisotsusele oma isiklikust rahast.Loozist väljaarvamine peaks olema kõigi liikmete nõusolekul tehtav väga erandlik toiming .

*Loozi suhted teiste Loozide&institutsioonidega:

Looz on lokaalne,kohalike huviliste ühendus.Mingit süsteemi pole,nagu ka alluvussuhteid. Loozi liikmed arutavad isekeskis eetika,kultuuri,ühistegevuse,majanduse,halduse,keskkonna ja igapäevase elu probleeme ning reakodanikust erinevalt võtavad koos eesmärgiks ühiste valupunktide võimendamise oma valitud rahvaesindajate või meedia kaudu seadustega lubatud vormides.Loozi kandidaatidelt ja liikmetelt oodatakse korralike kodanikena ühiskonnas kehtestatud mängureeglite järgimist ja valitsuse tegevuse toetamist meie kõigi hüveks inimväärse oleviku ja tuleviku nimel.

**Märkus: Idee&Statuut sündis 6.12.1996.a.Parandused on tehtud 28.09.2009.a. Statuudi koostaja kod.Kirss V.poolt,kes oli Pikk 41 Loozi loomismõtte autor.