2006.a.lugu
Virumaa Muuseumide Juhatusele

Meievaheline vanasõidukite uus eksponeerimisleping (12.06.2002.a.)Ratta lugu 1830-2000 Palmse aidas lõpeb 12.06.2006.a.

2005.a. kokkuvõtete esitamisel detsembri alguses Teie Rakvere kontoris olin väga üllatunud sellest,et olite pannud näituse arvele 5 korda suuremad valvekulud ja 4 korda suuremad elektrikulud võrreldes eelmise 8 aasta stabiilsete arvetega.Valvesüsteem ja elektri tarbimine on aga stabiilselt samal tasemel...... 

Ka võtsite mind eelnevalt informeerimata nn.tuludest maha (mittelepingukohaselt) keldri kasutusrendise  ja panite näitusruumi oma eksponate.Ka oli näitus korduvalt valveta  .

Eelmisel aastal muutsite Te minuga kooskõlastamata  pääsmete müügi süsteemi Palmses nii,et kehtestasite poole suve pealt ühtse pületi..  Samas olete kohustatud vastavalt lepingu pn.2.2.7 pidama eraldi arvestust vanasõidukite näituse külastamisest laekunud tuludest ja tehtud kuludest .Ka olete kohustatud andma Kirss-ile pääsmete müügi informatsiooni üks kord kuus-kuid seda ei tehtud.

Palmse mõisa poolt esitati mulle neti teel (2005.a.novembrikuus) piletimüügi aruanne,kuid seda Te uunikute näituse tulude/kulude arvestamise aluseks ilmselgelt ei võtnud,esitades omapoolse suvaarvetuse,mis oli kordi väiksem lepingu järgi saadavast.

Tegin mitu korda ettepaneku muuta meievahelise lepingu pn.2.2.5 nii,et pääsmete müügiga tegeleks kümnendal hooajal fie Kirss.

VM juht A.Leemets suhtus sellesse eitavalt.

Siis palusin 3x meili teel nn.uue VM-poolse lepingu projekti,kuid ka seda pole mulle saadetud.

Kuna Virumaa Muuseumid on minu arvates toiminud meievahelise lepingu sätteid rikkudes,siis olen otsustanud kooostööd edaspidi mitte jätkata usalduse kaotuse tõttu partneri suhtes ning viin lepingu lõppedes Palmsest oma pärlid minema.

Fie Kirss Valeri poolt  uunikute erakogu omanik kod.V.Kirss

Tallinnas, märts-2006