1990.a.lugu

Old Tallinn Ring 90

*Klubi Unic üldkoosolek peeti Tartus(1x väljaspool Tallinna )25.02.1990.a.

Klubi üldkoosolek, ära kuulanud klubi esimehe V. Kirsi ettekande ja klubiliikmete sõnavõtud ning ettepanekud, otsustas:

1.Reorganiseerida klubi piirkondade süsteem, nimetades olemasolevad keskused maakondade järgi vastavalt: Tallinna sektsioon, Tartu sektsioon, Pärnumaa sektsioon, Virumaa sektsioon, Saaremaa sektsioon, Sakala sektsioon, motosektsioon ja seenior sektsioon.

2.Teha sektsioonidele ettepanek valida kuni 9 maini ümber seniste piirkondade esimehed ja teatada tulemustest klubi nõukogule.

3.Soovitada moodustada veel Harjumaa, Läänemaa, Hiiumaa, Valgamaa ja Järvamaa sektsioonid

(vähemalt 10 vanasõiduki ja 15 klubiliikme olemasolul)

4.Viia klubi sektsioonid isemajandamise põhimõtetele.

 

 

5.Klubi ühisürituste korraldamisel pidada kohustuslikult silmas järgmisi nõudeid: ürituse osalisi tuleb teavitada vähemalt 2 kuud ette, sõidus peab osalema vähemalt 15 uunikut, mille välisilme peab olema originaalne ja hea viimistlusega. Üldjuhul sõidetakse oma kulu ja kirjadega.

6.Viia klubi põhikirja parandus, mille kohaselt uue sektsiooni loomise otsustab klubi juhatus kohaliku taotluse alusel

7.Moodustada üleklubiline autode tehn. hindamise komisjon koosseisus klubi esimees ja sektsioonide kompetentne esindaja(d)

8.Pidada otstarbekaks teha V. Kirsi ettepanekul igaaastase Pikavere päeva kõrvale ka taas uunikute kokkutulek (OTRing)

9.Senior sektsiooni ettepanekul muuta ära ümber Eesti sõit

10.Korraldada Unic-90 28/29.07

11.Lugeda eelneva aruande perioodi töö NAPILT rahuldavaks

12.Valida 1990-1992(incl) klubi nõukogusse härrad:H.Perli,H.Jaanus,L.Raudnagel,V.Rästas,A.Jõemaa,U.Teearu,T.Pappel,E.Poldre ja V. Kirss

13.Soovitada sektsioonidel teha 1.okt.-ks liikmete täpsed nimekirjad ja saata uunikute RR infomaterjali 9 maiks.

14.Alustada sektsioonides ettevalmistusi klubi iga-aastase infotrükise üllitamiseks ja seada korda arhiivid.

Koosoleku sekretär E. Poldre

*Kommentaar:

Eesti vanasõidukihuvilised on tegutsenud hobiklubi Unic raames alates 1975.aastast ja igal aastal on ühiselt korraldatud suurüritus- kokkutulek. Nendeks on alati valmistutud tõsiselt ja tänu sellele on need kujunenud omapäraseks mõõduvõtmise ja tehtud töö ülevaatamise kohaks. On ju iga uunik ja tema valdaja kõige tihedamalt seotud ning sõiduki taastamise kvaliteet on meistri oskuste ja võimaluste peegeldus.

Heal stagnaajal oli vaba aega palju ja see oligi üheks põhjuseks, miks tegeldi agaralt oma uuniku taastamisega. 90-tel hakkas olukord muutuma. Kõik peavad tegelema ellujäämismängudega ja hobid jäävad kahjuks tagaplaanile. Kuid nagu ei roosteta vana arm, nii sai leitud veel 4 aastaks kokkutuleku põhjus-ja see oli Old Tallinn Ring…

*Old Tallinn Ring 1990

Kava avasõnas ütlesin, et on heameel tervitada  ja soovida toredaid kohtumisi ja eredaid muljeid.

Olete saabunud Tallinna Eestimaa eri paigust ja kaugemaltki eesmärgiga näidata oma pikaajalise töö resultaati- uunikut, mille leidmiseks ja taastamiseks olete kulutanud suure osa oma oskustest ja energiast. Loomulikult peab vanalinna lustisõit pakkuma vaheldust ka perele ja positiivseid emotsioone tulevasteks tegudeks.

Osales 44 eksponaati.

Stabiilseimad sõitjad olid A. Petti Ford V 8 ja M. Karu BMW tsiklil.

Parimaks restauraatoriks H. Jaanus Tartust

*Missis Unic tiitli sai kunstnik Aili Vahtrapuu (on alloleval fotol oma auto ees!).

Pressi ja mandaadi korraldas E. Poldre, starter oli H. Selglaid, atribuutika korraldasid A. Maasel  ja H. Biltse, abilisi otsis N. Sprenk -Dorn, OTR sõidu ja näituse abilisteks olid T.Nooni,I.Aru,H.Perli,V.Rästas,R.Raudnagel,H.Jaanus,A.Kärblane,G.Joost.

Ettevalmistus ja juhtimine oli V. Kirsi käes.

 Korraldasid Estart V. K&co koos reklaamiklubiga Mainoriga

*Kommentaar ja OTR sisuseletus:

Juunis 1990 tähistasime 25.a. möödumist esimese vanaautosohvrite kokkutuleku korraldamisest Tartumaal-Mäksal.

Eks ole seegi näide sellest ,et üritus elab ja vaatamata raskustele, suudetakse ka piirkondlikul tasemel üritusi korraldada. Aga suured üritused kipuvad bensiini taha jääma.

Julgesin siiski välja pakkuda uue ideena suvise ühepäevase kokkusaamise pealinnas-

Old Tallinn Ring trefi.

Sõidetakse kodukohast tähesõiduna sellise arvestusega, et olla iga aasta juulikuu viimasel pühapäeval kl.10 Pirita ringrajal. Keskpäeval antakse elavjärjekorras start kõigile uunikutele. Esmalt tuleb läbida ring omavalitud kiirusega ja siis teine ring võimalikult täpselt samamoodi kui esimene.

Keskpäeval starditakse paraadile vanalinna. Russalka juures on viktoriin. Edasine sõit kulgeb marsruudil: Viru värav (mootorite originaalsuse kontroll), Vabaduse väljak (riietuskonkurss),Toompea(foto kivikamaka taustal) ,Balti jaama- tuletõrjemaja-kaubamaja, Estonia- postimaja, Vabaduse väljaku kaudu Raekoja platsile (paaritunnine näitus/esitlus/auhindamine).

Valitakse ka Miss(is) Unic, aasta parim meistrimees, unikaalseim auto- moto- velosõiduk.

Ürituse korraldajaks on ühemehefirma Estart V. K.& Co.

Teretulnud on vanaauto-motohuvilised peredega.

*Märkus: esimene ja edukas OTR peeti maha 29.07.1990.