1988.a.lugu

Uued suunad klubi juhtimises ja näitus Moto 88

*Klubi Unic motosektsioon eesotsas korralduskomitee esimehe Urmas Teearuga korraldasid

 29-31.07.1988.a.Tallinnas Moto 88 kokkutuleku.

Vanim tsikkel oli J.Ramba Russia 1903.a.

Eesti vanim oli R.Koobi Wanderer ca.1909.a.

Osalesid Läti,Leningradi,Moskva,Odessa,Lvovi,Leedu ja Eesti huvitavamate tsiklite esindajad koos oma 106 uunikuga.

*Ühing Automi klubi Unic liikmete üldkoosoleku peet Tallinnas,Peapostkontoris.

Klubi liikmete üldkoosolek,ära kuulanud klubi esimehe ettekande ja sõnavõtud,otsustas:

1.Kiita heaks ja vastu võtta klubi Unic uus põhikiri.Tutvustada põhikirja kõigile liikmetele.Põhikiri hakkab kehtima 1.maist 1988.a.

(asub klubi Unic liikmete nimekirjas 1988)

2.Lugeda lisana toodud 8 punkti klubi põhikirja lisadeks nr.1-8.

3.Valida klubi auesimeheks hr.V.Porosaar.

3.1.Juhtida kõigi klubi liikmete ja juhtide tähelepanu vajadusele aktiviseerida oma restaureerimis-ja organiseerimisalast tegevust .

4.Esimesest maist 1988.a.viia sisse klubi liikmete liikmemaks liikmetelt ja sisseastumismaks kandidaatidelt piirkonna,sektsiooni või algüksuse käsutusse jääva laekumisena.Kehtestada alammääraks 3 rubla.

5.Seada sisse klubi juhatuse aktiveerimiseks spetsiaalne piirkondlik(sekts.) premeerimisfond(ei rakendunud eal!)

6.Võtta vastu otsus,et iga klubi liige teeb oma algüksuses vabatahtlikult 24 ja kandidaat 48 ühistöö tundi aastas.Selle,mida arvestatakse nende töötundide katteks ja millise koefitsendiga,otsustab iga piirkonna,sektsiooni ,algüksuse üldkoosolek enne 1.06.88.

8.Kiita heaks töötundide tasaarveldussüsteem.Lugeda ühe tegemata töötunni maksumuseks a.1 rbl liikmete ja 050 kop kandidaatidele.

Sisse viia vastav arvestusraamat 1. maist.

9.Toetada sm.V.Kirsi ideed kooperatiivse näituskeskuse võimaliku rajamise kohta Tallinnas.

10.Võtta aktiivselt osa Moto 88 ja auto 89 ettevalmistusest ja üritustest.

11.Kuulutada välja klubi numbriga autode ümberhindamine,mis lõpeb Auto 89 üritusega.Töötada välja klubi numbri statuut 31.01.89(jäi vist tegemata)

12.Seada sisse üleklubiline preemia parimale auto-mototaastajale jooksval aastal piirkondade,sektsioonide vabatahtlike annetuste arvel.

13.Moodustada vabariiklik sõidukite tehnilise hindamise komisjon autodele ja mootorratastele ning samad komisjonid ka piirkondades.

14.Lubada vabastada klubi uuest liikmemaksust klubi auliikmed,nõukogu ning nõukogu otsuse alusel veel mõned ühistegevuse aktivistid.

15.Tulevikus valida klubi nõukogusse eelkõige piirkondade ja sektsioonide poolt valitud esimehed.

16.Võtta aktiivselt osa Pikavere 9 mai ja piirkondade RR päevadest,Riia automuuseumi avamisest ja 9.07.Pärnu üritusest

(56 aastase vaheaja järel elustas Eestimaa iludusvõistluse idee ja korraldas ka maa esikaunitari valimise kod.Kirss. Pildil on kõik finalistid.Sakala keskuses valiti 12.11.88.a. Miss Estonia 1988 ja selleks sai neiu Heli Mets)
 

*Kommentaar:selle viimase lõigu lisasin 2004.a. Tõsi ta oli, et 1988 aastast haaras mind esikaunitari valimise palavik,mis on kestnud siiani.Olen “sünnitanud “17 Eesti Miss Estoniat(2004.a. seisuga) ja 1988 alates on uuniku teema jäänud justkui tahaplaanile.Samas oli aeg perestroikaline ja uuelembene. Olin ära tulnud ERF-st, sest uunikute näituse idee ei saanudki jalgu alla.Läksin 1987.a.tööle büroosse Mainor  ja seal asutasime reklaamiklubi Mainor, mille direktoriks ma ka sain.

*1988 aastast on esikohal mu elus aasta iluduskuninganna valimised, kuid ka uunik hõõgus tuha all. Olin teinud 13 aastaga tugeva vundamendi,juurutanud traditsioonid, süsteemi ja üritused. Nüüd pidi klubi ka minu aktiivse sekkumiseta toime tulema ja Moto 88 oli ere erand ses suhtes (so mitte minu korraldusloos)

 

Kättejuhtunud fotodel on uunikuhuviliste juhtivad jõud 80-tel 1000 km raadisega.

Soome, Eesti ja Läti  klubikaaslased Tallinnas. Istujad on Riia AAK esimeesV.Kulbergs, S.Pyykkönen ja klubi Unic esimees V.Kirss Tagareas on: O.Sallinen, A.Ruode, L.Sasi, M.Järvenpää, E.Poldre, H.Honkanen, H.Biltse, L.Ülesoo, A.Aunins-Pikk 26 keldris

 

 

Eesti, Läti ja Leedu klubide esimehed & huvilised

 

 

Sellel pildil on entusiastlikke lisajõude ka Venemaalt(SAMS esimees L.Sugurov)